Arrow
Arrow
Slider

อัปเดทกิจกรรมข่าวสารโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องเรียนออนไลน์

เพลงมาร์ชด่านเกวียนวิทยา

เพลงมาร์ชด่านเกวียนวิทยา

เนื้อร้อง / ภิรมย์  กลิ่นเชิดชู                                                   ทำนอง / พจน์  ถีสูงเนิน

 

                   ด่านเกวียน – ด่านเกวียนวิทยา              สถานศึกษา งามสวยเด่น เป็นมิ่งขวัญ

ยึดแนวคิด  ผลิตเด็กไทย  วัยรุ่น – นั้น                เรามุ่งมั่น สร้างชาติไทย ให้วัฒนา

      แสด – น้ำตาล สามัคคีสร้างสรรค์           ดั่งคำขวัญ มีวินัย ใฝ่ศึกษา

รวมชีวิต ร่วมความคิด จิตพัฒนา                     ทั้งวิชา กีฬาเด่น เน้นวินัย

                    เรามีของดี คือ ดินด่านเกวียน               ช่วยเราพากเพียร สั่งสมชื่อ ระบือไกล

สถาบันเราตั้งอยู่ ควรคู่ไว้ ควรคู่ไว้                      สร้างชื่อไกล ให้ขึ้นชื่อ ระบือตาม

(ซ้ำทั้งเพลง)